بازرسی از عطاری های منطقه امام زاده قاسم

logo

واحد غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات در راستای مبارزه با پدیده قاچاق و عرضه اقلام غیر مجاز دارویی، بازدیدهای مشترک نظارتی از عطاری های منطقه امام زاده قاسم انجام داد.

واحد غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات در راستای مبارزه با پدیده قاچاق و عرضه اقلام غیر مجاز دارویی، بازدیدهای مشترک نظارتی از عطاری های منطقه امام زاده قاسم انجام داد.

منبع: سایت معاونت غذا و دارو

دیدگاه‌ها ۰

*
*