واژه عطاری

logo

عطاری. [ ع َطْ طا ] (حامص ) شغل و عمل عطار. (فرهنگ فارسی معین ). شغل و پیشه ٔ دوافروش. (ناظم الاطباء). عِطاره. (از منتهی الارب ). رجوع به عطار و عطاره شود. || (اِ) دکان عطار. محل کسب عطار.(فرهنگ فارسی معین ). عطارخانه. رجوع به عطار شود.

مترادف عطاری: داروفروشی، دوافروشی، عطرفروشی

مترادف عطاری: داروفروشی، دوافروشی، عطرفروشی

دیدگاه‌ها ۰

*
*